آگهی پروانه

 

سفارش آگهی در رسانه های بازار پروانه

intro

آگهی پروانه

تبلیغات صنایع دستی، دست‌سازه‌های هنری و محصولات آنتیک بصورت هدفمند در کلیه رسانه های جمعه بازار پروانه

با توجه به میزان بودجه مورد نظرتان پلن تبلیغاتی خود را با ورود به هر یک از بخش‌های زیر ایجاد نمایید

شبکه های اجتماعی

تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی بازار پروانه

نشریه چاپی

چاپ تبلیغات در نشریه داخلی جمعه بازار پروانه

تبلیغات محیطی

تبلیغات در فضای پارکینگ جمعه بازار پروانه

ارسال انبوه تبلیغاتی

تبلیغات ایمیلی و پیامکی گسترده به دوستداران صنایع دستی